Кращий студент місяця

березень 2019 року
студентка групи 1ЗТ-2 Божкевич КатеринаУвага! Виконання контрольних робіт є умовою допуску до сесії. Котрольні роботи виконуються та надсилаються у зазначені терміни. Контрольна робота повинна бути виконана в окремому зошиті, повністю у рукописному варіанті (ПІБ, предмет, тема, варіант - включно). 

Предмети:

Основи філософських знань
Завдання до контрольної роботи 2017-2018 н.р.
Контрольна робота, варіанти 1-15

Іноземна мова за професійним спрямуванням
Контрольна робота, варіант 1
Текст 1, текст 2

Анатомія з основами фізіології

Органічна хімія
Контрольна робота

Технологія ліків
Варіант 1 
Варіант 2 

Гігієна з основами екології
Контрольна робота

Основи мікробіології
Контрольна робота

Організація та економіка фармації

Культурологія
Контрольна робота, варіанти 1-10