Кращий студент місяця

жовтень 2019 року
спеціальність "Стоматологія" студент групи 1-ЗТ-1 Колбаса Едуард спеціальність "Фармація" студентка групи 1-ФМ-1 Полоз ДіанаПредмети:

Основи філософських знань
Завдання до контрольної роботи 2017-2018 н.р.
Контрольна робота, варіанти 1-15

Іноземна мова за професійним спрямуванням
Контрольна робота, варіант 1
Текст 1, текст 2

Анатомія з основами фізіології

Органічна хімія
Контрольна робота

Технологія ліків
Варіант 1 
Варіант 2 

Гігієна з основами екології
Контрольна робота

Основи мікробіології
Контрольна робота

Організація та економіка фармації

Культурологія
Контрольна робота, варіанти 1-10