Кращий студент місяця

квітень 2019 року
студентка групи 1ЗТ-1 Єнчева Аліна


Cесія для студентів І курсу заочної форми навчання спеціальності "Фармація" відбудеться 27.05. - 30.05.2019 р., для ІІ курсу - 27.05 - 02.06. 2019 р., для ІІІ курсу - 12.06. - 16.06.2019 р.

Циклові комісії.

    Основна робота циклових  комісій  спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу, підготовку висококваліфікованих спеціалістів. Основним завданням циклових  комісій  є  Формування   високоосвіченої моральної, самодостатньої особистості,  кваліфікованого   фахівця за допомогою сучасних освітніх  технологій, вдосконалення методичної підготовки викладачів стосовно проведення теоретичних і практичних занять; вивчення та пропаганда передового педагогічного досвіду в навчально-виховній роботі; інтенсифікація самоосвіти викладачів кожного  циклу.

   У філії працюють 3 циклові комісії:

-  Циклова комісія  № 1  з   гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

 Голова комісії Чорна Зоя Володимирівна.

Циклова комісія №2  з природничо-наукової та професійно -  практичної підготовки зі     спеціальності       226    «Фармація, промислова фармація». 

Голова комісії Комарчук Вікторія Григорівна.

-  Циклова комісія №3  з природничо-наукової та професійно -  практичної підготовки зі     спеціальності   221    «Стоматологія».

Голова комісії Гречешнюк Сергій Сергійович.