Кращий студент місяця

жовтень 2018 року
студент групи 1ФМ-2 Свірдан Павло


Первомайська філія відсвяткувала своє 15-річчя!!! Більше див. розділ студентське життя 2018/2019 н.р.

Матеріали практик (щоденники, характеристики, відомості захисту практик) свідчать про ґрунтовну практичну підготовку майбутніх фармацевтів та зубних техніків.

Бази практик для майбутніх фармацевтів.
 

Всі практики відбуваються згідно вимог до практичної підготовки фармацевтів за спеціальністю "Фармація".
Фармакогностична практика проходить в ландшафтному  парку  "Гранітно-степове Побужжя", в поймах річок Синюхи,  Кодими,  Південного Бугу,  в сосновому лісі  с. Кримка Первомайського району Миколаївської області, в Національному дендрологічному  парку  "Софіївка". 

Пропедевтична, технологічна та переддипломна  практики  проходять в  Центральній  районній  аптеці  № 65, в аптеках № 66, № 143, які є   філіями  ПКВО "Фармація" м. Первомайська, Миколаївської області та в аптеках за місцем проживання студентів.


Бази практик для майбутніх зубних техніків.
 

Навчально-виробнича та виробнича практики студентів є невід’ємною частиною навчального  процесу  зі спеціальності  «Стоматологія». Ці практики  здійснюється відповідно до навчального плану та програм на базі Первомайської міської стоматологічної поліклініки, Первомайської центральної районної лікарні, Первомайської міської багатопрофільної центральної лікарні.  На окремі види практик укладаються тимчасові угоди.

Графік проходження практики студентами Первомайської філії

№з/п

Спеціальність

Група

Вид практики

Терміни проходження

1

Фармація

1ФМ-1

Пропедевтична

02.01.19 -  09.01.19

2

Фармація

1ФМ-1

Фармакогностична

24.06.19 -  28.06.19

3

Фармація

1ФМ-2

Технологічна

14.01.19 -  25.01.19

4

Фармація

1ФМ-2

Переддипломна

27.05.19 – 21.06.19

5

Стоматологія ортопедична

1ЗТ-1

Виробнича

06.05.19 -  17.05.19

6

Стоматологія ортопедична

1ЗТ-2

Переддипломна

25.05.19 – 21.06.19