Кращий студент місяця

лютий 2019 року
студент групи 1ФМ-2 Свірдан ПавлоУвага! Виконання контрольних робіт є умовою допуску до сесії. Котрольні роботи виконуються та надсилаються у зазначені терміни. Контрольна робота повинна бути виконана в окремому зошиті, повністю у рукописному варіанті (ПІБ, предмет, тема, варіант - включно). 

Предмети:

Технологія ліків
Контрольна робота, варіант 1
Контрольна робота, варіант 2

Організація та економіка фармації
Контрольна робота №1, варіанти 1-6
Контрольна робота №2, варіанти 1-6

Фармацевтична хімія
Контрольна робота, варіанти 1-2

Фармакогнозія
Методичні матеріали та контрольні завдання

Фармакологія
Питання з Фармакології для аудиторної контрольної роботи
Література

Основи маркетингу та менеджменту
Контрольна робота

Інформаційні технології у фармації 
Контрольна робота