До уваги студентів заочної форми навчання! Розклад сесії 2 та 3 курсу вже на сайті. ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ! Затверджені Правила прийому до коледжу в 2023 році на сайті в Розділі 'Абітурієнту' та 'Нормативно-правова база'

Мовою освітнього процесу у Первомайській філії ТзОВ Львівський медичний фаховий коледж "Монада" 

є державна мова України – українська

                   
 

Для осіб з особливими освітніми потребами

Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю

Доступ до публічної інформації

«Монада» надає публічну інформацію керуючись Законом України “Про доступ до публічної інформації” та Указом Президента України “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”

Надання публічної інформації «Монада» здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Поштова адреса університету для подання інформаційного запиту: вул.Кам'яномостівська, 5г, 55214, м. Первомайськ Миколаївська область, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати “Публічна інформація»);

Телефон: (05161) 7-30-90, (067) 785-74-93

Електронна пошта: monadapf@gmail.com

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:
Від фізичної особи
Від юридичної особи
Від об'єднань громадян
Форма для подання інформаційного запиту в електронному виді