Кращий студент місяця

листопад 2017 року
студент групи 1ФМ-2 Свірдан Павло


Графік сесій для студентів заочної форми навчання можна знайти в розділі розклад!

Увага! Виконання контрольних робіт є умовою допуску до сесії. Котрольні роботи виконуються та надсилаються у зазначені терміни. Контрольна робота повинна бути виконана в окремому зошиті, повністю у рукописному варіанті (ПІБ, предмет, тема, варіант - включно). 

Предмети:


Технологія ліків
Контрольна робота

Фармакогнозія
Методичні матеріали, контрольна робота

Фармакологія
Контрольна робота
Література

Організація та економіка фармації
Контрольна робота, варіанти 1-5

Аналітична хімія
Контрольна робота, варіанти 1-10
Завдання до варіантів, приклади вирішення завдань, методичні матеріали 

Іноземна мова за професійним спрямуванням
Контрольна робота, варіанти 1,2,3
Тексти та граматичний матеріал до заліку

Економічна теорія
Контрольна робота, варіанти 1-43

БЖД
Контрольна робота

Охорона праці та охорона праці в галузі
Контрольна робота